Smokeys Mobile Barbi/Que

16600 N Miami Ave
Miami, FL 33169