So Frenchy

20475 Biscayne Blvd
Aventura, FL 33180